Tel.: +420 227 180 111 |E-mail: ujp@ujp.cz
CZ| EN| RU

Česká rozvojová agentura


Ve spolupráci s Českou rozvojovou agenturou byl v rámci veřejné zakázky  uskutečněn projekt: "Výměna zdroje záření kobaltového ozařovače v Gruzii".  Projekt byl realizován formou dodávky „na klíč“ včetně všech souvisejících služeb, tj. včetně dopravy nové hlavice s novým zdrojem do místa instalace, demontáže a odvozu původní hlavice s původním zdrojem, montáž, zprovoznění, kontrola provozu a výkonu nového zdroje, školeni personálů a opětovné uvedeni do provozu.  Oficiální prezentace projektu  proběhla 27.07.2015  a  měla v mediích velký ohlas.  Oficiálního předání kobaltového zdroje a podpisu předávacího protokolu se zúčastnil Ministr práce, zdravotnictví a sociálních věcí Gruzie pan David Sergeenko a mimořádný a zplnomocněný velvyslanec České republiky v Gruzii pan Tomáš Pernický.

Jedním z úkolů projektu, neboli realizace předmětné dodávky bylo také zviditelnění České rozvojové agentury a zvyšovaní povědomí o její činnosti - zahraniční rozvojové spolupráci (ZRS).  Zahraniční rozvojová spolupráce představuje významnou součást zahraničního působení České republiky s určitým rozložením  na teritoriální a sektorové projekty a priority.  Právě  GRUZIE je jedním  z teritorii, kde rozvojové aktivity ČR mají rozsáhlejší charakter.

Velký podíl na zvyšování povědomí o ZRS ČR při tomto projektu představoval ZÚ v Tbilisi, jmenovitě mimořádný a zplnomocněný velvyslanec České republiky v Gruzii pan Tomáš Pernický, attaché ZÚ ČR pro Humanitární a rozvojovou spolupráce pan Albert Sidó a asistentka koordinátora  rozvojové spolupráce ZÚ ČR  paní Sofia Kamushadze. Významnou roli  na zviditelnění ZRS ČR hrála prezentace ČRA v mediích.